Prestavlky


Obecné zastupiteľstvo v Prestavlkoch schvaľuje vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na invalidný vozík pre Jána Mikuláša.

Podrobnosti nájdete vo výpise uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2017.


 


Stanyk:-) 2007