Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Územný plán obce Prestavlky

Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.


 

Územný plán obce - doplnky č.2

Územný plán obce - mapy - doplnky č.2
 Mapová časť - doplnky č.2.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

Územný plán obce - text - doplnky č.2
 Textová časť - doplnky č.2.pdf (1020.9 kB) (1020.9 kB)

Územný plán obce - doplnky č.1

Ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
 Ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.jpg (721.5 kB) (721.5 kB)

Schéma záväznej časti riešenia
 Schéma záväznej časti riešenia.jpg (824.8 kB) (824.8 kB)

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia.jpg (911 kB) (911 kB)

Riešenie verejného dopravného vybavenia
 Riešenie verejného dopravného vybavenia.jpg (852.1 kB) (852.1 kB)

Riešenie verejného technického vybavenia
 Riešenie verejného technického vybavenia.jpg (884.2 kB) (884.2 kB)

Verejnoprospešné stavby
 Verejnoprospešné stavby.jpg (915.9 kB) (915.9 kB)

Širšie územné vzťahy
 Širšie územné vzťahy - Doplnok č.1.pdf (845 kB) (845 kB)

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
11

 
 
 
34

 
 
 
39

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka