Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

DHZO Prestavlky - H.Trnávka

Taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov 28.10.2017

Dňa 28.10. 2017. sa uskutočnilo Taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov obcí   Prestavlky, Lovča, Pitelová a Trnavá Hora. Cvičenie sa uskutočnilo na území našej obce, v časti Záhumnie. Hlavným bodom cvičenia bola diaľková doprava vody z prírodného zdroja (rybník) ku miestu požiaru (budova Materskej škôlky), za pomoci prenosných hasičských striekačiek na vzdialenosť 0,5 km a prevýšenia 33m - n.m.v. Taktické cvičenie DHZOCvičenie bolo zahájené nahlásením požiaru strechy MŠ, s následným vyhlásením poplachu v obci sirénou. Hasičský cvičný zásah začal s nástupom domácej hasičskej jednotky v Hasičskej zbrojnici a následným výjazdom ku miestu požiaru. Ako prvá po príjazde domácej jednotky bola vykonaná obhliadka miesta požiaru veliteľom zásahu v sprievode ďalšieho hasiča, pri ktorej bola evakuovaná jedna osoba a vypnutý hlavný prívod el. energie. V tom istom čase boli povolané posili Dobrovoľných hasičských zborov obcí Lovča, Pitelová a Trnavá Hora, ktoré dorazili ku miestu požiaru čo v najkratšom možnom čase a zahájili prípravu diaľkového vedenia vody za pomocí dostupnej techniky. Bolo vytvorených päť stanovíšť, ktoré po dokončení príprav nahlásili veliteľovi zásahu aby mohol dať povel ku diaľkovej dopravy vody. Po zahájení diaľkovej dopravy vody, ktorá dorazila na miesto požiaru v stanovenom limite, boli prevádzané kontroly vstupných a výstupných hodnôt tlaku vody na všetkých stanovištiach. Tak isto bola prevádzaná kontrola prietoku množstva vody na výstupe pri mieste požiaru ( požiarovisku), ktorej hodnoty zobrazovali dostatok alebo nedostatok hasiacej látky (vody). Po ukončení taktického cvičenia bolo uskutočnené jeho vyhodnotenie. Na ňom bolo spomenutých niekoľko nedostatkov, ktoré by sa mali do budúcna odstrániť a zároveň boli vyzdvihnuté zhodnotené údaje, ako čas príjazdu hasičských jednotiek ,spojený s ich koordinácia s veliteľom zásahu, parametre tlaku vody vo vedení a prietokové množstvo hasiacej látky (vody) na mieste požiaru. Tieto výsledky boli zhodnotené ako vyhovujúce, s rezervou vo stanovených limitoch Taktického cvičenia.

Veliteľ DHZO Ľuboš Foltan.


 
TC_Prestavlky 28-10-2017.pdf(1.1 MB)TC_Prestavlky 28-10-2017.pdf
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 15

Dobrovoľný hasičský zbor obce Prestavlky - Horná Trnávka

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci má dlhoročnú históriu. Funguje síce s menšími, či väčšími prestávkami, no každá generácia mala v ňom svoje zastúpenie.                  V súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor obce Prestavlky – H. Trnávka, nesie tento nový dlhší názov, kde pribudlo slovíčko "obce"  učinenou zmenou legislatívy vo vyhláške Ministerstva vnútra č. 611.  o hasičských jednotkách. Jedná sa o Dobrovoľný hasičský zbor, spadajúci pod Dobrovoľnú Požiarnu ochranu SR, vykonávajúci tak ako doposiaľ činnosť ochrany a prevencie pred požiarmi na území obce a jej blízkom okolí. Novelou tejto vyhlášky vzniká ešte väčšia previazanosť medzi obcou a DHZ, čo sa týka požiadaviek a tak isto povinností obidvoch spolupracujúcich strán.


Hasiči 2016V roku 2014 prešiel DHZO zmenami vo výbore a členskej základni zboru doplnením stavu mladšími ročníkmi a začalo sa pracovať na znovu oživení činností spojených s ochranou a prevenciou pred požiarmi a s ňou taktiež so športovou činnosťou tohto charakteru. DHZO pracuje na udržiavaní hasičskej techniky v prevádzkovom chode, na rekonštrukčných prácach hasičskej zbrojnice, zostavení a príprave družstva na hasičskú súťaž a taktiež na nábore nových mladých členov doplňujúcich stavy hasičského dorastu. Viac o činnosti DHZO v roku 2016 sa dočítate v článku ,,Správa o činnosti DHZO v roku 2016“


 

Fotogaléria DHZO

DHZO Prestavlky - H.Trnávka

  • DHZO Prestavlky - Horná Trnávka
  • Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
  • Taktické cvičenie DHZO 28.10.2017

 

Začiatky Dobrovoľných hasičov v obci Prestavlky

Začiatky organizovaných dobrovoľných hasičov v obci Prestavlky siahajú niekde ku koncu  20-tych a začiatku 30-tych rokov 20. storočia, kedy sa na území Slovenska od roku 1922,  založením Zemskej hasičskej jednoty so sídlom v sv. Martine  táto dobrovoľná činnosť vo veľkom rozširovala. Mená prvých známych funkcionárov zboru sú zachované z roku 1937.  V tom čase funkciu veliteľa DHZ zastával Jozef Král č.d. 45. a jeho zástupcom bol Emil Foltán č.d. 32. Za pokladníka bol zvolený Ladislav Beňo č.d. 54, zapisovateľom Štefan Finka, vzdelávateľom ( školiteľom) sprav. učiteľ Karol Suchánek a trubačom Laurinc Beňo č. d. 48.

Z tohto obdobia sú zaznamenané dva zásahy Prestavlckých Dobrovoľných hasičov. Prvým bol požiar z dňa 5. 11. 1936, kedy neznámi páchateľ založil požiar v Hornej Trnávka, vo dvore Michala Zámoru. Na rozliehajúci sa zvuk hasičskej trubky, sa nočnou tmou a blatistou cestou ku miestu požiaru dostavili aj Prestavlcký hasiči s ručnou striekačkou a pomáhali pri hasení požiaru. Druhým zaznamenaným zásahom bol požiar v lete 1937, keď 15. júla horelo v Malej Lovči (dnes Lovčica). Horela tam pajta vo dvore u Karola Martinku. Vzhľadom na vzdialenosť a ťažký terén prišlo vtedy na pomoc 14 dobrovoľných hasičov z obce Prestavlky bez striekačky a tak pomáhali pri ručnom hasení a ďalších prácach spojených na skrotenie tohto živlu.

Hasiči 1937

Priložená fotografia je z roku 1937 a zobrazuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Prestavlky s ručnou hasičskou striekačkou ťahanou koňmi, zadováženou v roku 1936 .

Z tohto obdobia máme ešte zachované poplatky za neospravedlnené vymeškanie hasičského cvičenia. Za jedno vymeškanie sa platilo 5 Kč, dve 10 Kč, tri 15 Kč. Kto sa nezúčastnil na cvičení ani raz v kalendárnom roku musel zaplatiť 20 Kč.                                                                                                                                                                     Vychádzajúc zo záznamov obecného zastupiteľstva rokov 1924-25, bola predchodcom zobrazenej hasičskej striekačky , dvojkolesová ručná hasičská striekačka s priemerom valcov 100 mm, zadovážená s Trenčína v hodnote 5000 Kč.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka