Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

História obce Prestavlky

Najstaršia zmienka o obci Prestavlky pochádza z roku 1283, kedy sa uvádza ako Poroztolnuk. Dedina patrila pôvodne k šašovskému panstvu, ktoré spadalo pod svätobeňadické opátstvo. Po povstaní Juraja Dóžu v roku 1514 vyniesol uhorský snem voči poddaným veľmi tvrdé zákony. Jedným z nich bol aj zákaz sťahovania sa, čím mali byť poddaní večne pripútaní k pôde (glebae adstricti). Tento zákon bol zmiernený až v roku 1550 pod vplyvom tureckých vojen a hospodárskeho úpadku krajiny. V roku 1534 mal obec 16 port (dvorov) už pod názvom Proztolnuk. Počas stavovských povstaní v roku 1605 sa vojská Štefana Bockaya dostali až ku Svätému krížu nad Hronom a prišli aj do Proztolnuku. To znamenalo utrpenie pre ľudí, a preto utekali do hôr. V roku 1626 obsadil obec Gabriel Bethlen a spolu s okolitými obcami ich vyraboval. Ďalšie stavovské  povstanie vypuklo v rokoch 1644 – 1647 a vojská znovu obsadili Proztolnuk a okolie. Od polovice 17. storočia ich vlastnilo ostrihomské arcibiskupstvo.

 

Ďalší doklad o Prestavlkoch pochádza z roku 1696, kde podľa zápisu stoličných úradníkov je dedina položená na vrchoch s neúrodnou pôdou. V roku 1720 sa hospodárska situácia obyvateľov Prestavĺk zlepšila. Dedina mala približne 550 obyvateľov, ktorí vlastnili 120 kráv a 415 oviec. V dedine bola krčma, mlyn a od roku 1726 aj pivovar a 14 kotlíkov na pálenie pálenky z ovocia a obilia. V roku 1736 tu žil aj mäsiar a traja podomoví obchodníci. Ostatní obyvatelia chodili predávať rôzne domáce výrobky na trhy a jarmoky do Kremnice. V tom istom roku tu evidujeme iba 55 sedliakov, 15 želiarov a 7 podželiarov. V súpise obyvateľov sa vyskytujú najviac mená: Beňo, Cvanga, Duda, Hanuška, Gaal, Gazdík, Chlebo, Mališ, Mlynár, Rízik.Od roku 1776 patrili banskobystrickému biskupstvu. V roku 1859 bola v obci založená škola. Najskôr sa vyučovalo v súkromnom dome, ale od roku 1962 mala škola už vlastnú budovu. V roku 1896 bol postavený  v Prestavlkoch kostol a bol zasvätený najsvätejšej  trojici. V tom čase (1890) niesla obec meno Majláth. V prvej Československej republike sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu, drevorubačstvu a povozníctvu. Pre veľkú nezamestnanosť odišlo v tomto období mnoho obyvateľov do Francúzska. V roku 1920 je obec vedená ako Prestavlk. Časť obyvateľov sa zapojila do SNP. Po 2. svetovej vojne sa začala dedina vzmáhať po všetkých stránkach života. V roku 1949 bolo založené menšinové JRD, v roku 1958 sa stalo celoobecným. Ľudia si začali opravovať a stavať rodinné domy, v obci sa objavili prvé autá, mladí ľudia odchádzali študovať. Časť obyvateľov pracovala v priemysle v Žiari nad Hronom, Hliníku nad Hronom, Vyhniach a Žarnovici.

Historický symbol obce Prestavlky poznáme podľa odtlačku pečatidla z roku 1723, uchovaného na archívnom dokumente z roku 1869. Legenda pečate znie +PAGUS+PRESTAVLK+AN 1723. / Dedina Prestavlky rok 1723. V jej strede je zobrazený biskup s berlou a zemským jablkom. Ide o postavu sv. Vojtecha - patróna Ostrihomského arcibiskupstva. Berla je symbolom biskupov a zemské jablko je atribút kráľov. Pravdepodobne súvisí s tradíciou, že sv. Vojtech pokrstil sv. Štefana - kráľa.

Centrum dediny tvoril kostol, zasvätený Najsvätejšej Trojici, bývalá stará škola a "konzum'Vobchod/. Okolo týchto najdôležitejších budov a okolo potoka, ktorý dedinkou preteká, sa krčili domčeky so slamenou strechou s malými gazdovstvami. Dedinka viackrát vyhorela apo každom ohni vyrastali novšie obydlia. Najväčšie zmeny prežívala po II. svetovej vojne, kedy sa najviac zmenila tvár obce. Malé chalúpky s oblôčikmi ako dlaň postupne zamieňali poschodové rodinné domy, z centra obce sa stratila stará škola. V roku 1962 ju nahradila nová budova školy, ktorá sa v roku 1979 zmenila na materskú škôlku. Zanikol aj konzum, v obci otvorila Jednota svoju predajňu.

V roku 1971 sa dedinka Prestavlky zlúčila s dedinkou Horná Trnávka. Počet obyvateľov sa zvýšil na takmer 860 duší. Pribudli radosti, ale aj starosti spoločného nažívania. Veď nová časť obce nemala vodovod, pred domami bolo vidieť drevné striešky studní, z ktorých sa niekoľko zachovalo dodnes, aj keď voda už prúdi vodovodom. Obe časti obce majú svoje vlastné miesta posledného odpočinku a domy smútku. 

Život Hornej Trnávky dokumentujú originálne predmety , oblečenie a fotografie, ktoré si občania tejto časti obce zhromaždili v izbe tradícií. Je tam aj erb, ktorý Horná Trnávka mala ako samostatná obec.

Veľa vody pretieklo Prestavlckým potokom od čias, keď sa obyvatelia živili len poľnohospodárstvom, keď pri každej chalúpke bolo malé gazdovstvo, keď dedinku obklopovali pásiky roličiek. Dnes pôdu a pasienky obhospodarujú súkromné firmy, ktoré zamestnávajú len zopár ľudí z obce, ostatní dochádzajú do práce do okolitých firiem a závodov.

Žiaľ, veľké percento máme aj nezamestnaných, ktorí vrámci aktivačnej činnosti pracujú na menších obecných službách, starajú o poriadok a čistotu v obci, o údržbu verejných priestranstiev a športových areálov. Tie máme v obci až tri. Futbalové ihrisko v Prestavlkoch je využívané najmä na majstrovské futbalové zápasy žiakov a dorastu, zatiaľ čo menšie, v Hornej Trnávke nazvané "Areál oddychu" , sa zameriava na rekreačné športy, spoločné posedenia a pod. Tretie je nedávno otvorené Multifunkčné Ihrisko v Prestavlkoch za kultúrnym domom.

V obci aktívne pracujú viaceré občianske združenia a organizácie. Občianske združenie pre kultúru Chotár Prestavlky - Horná Trnávka, občianske združenie pre šport TJ Prestavlky - Horná TrnávkaZO Jednota dôchodcov Prestavlky - Horná Trnávka, Základná organizácia včelárov, Základná organizácia záhradkárov, Poľovnícka spoločnosť Lazec Prestavlky, Dobrovolný hasičský zbor obce Prestavlky - Horná Trnávka Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Horná Trnávka a Rybolov Prestavlky

Dva kultúrne domy v obci neboli plne využité, nakoľko ten v Hornej Trnávke bol vo veľmi zlom technickom stave, v roku 2010 prešiel kompletnou rekonštrukciou a zmenil sa na Kultúrno spoločenské centrum. Využíva sa na spoločenské a športové akcie s možnosťou ubytovania v troch izbách. Novší kultúrny dom v Prestavlkoch využívame prevažne na kultúrne akcie. Ten na svoju rekonštrukciu zatiaľ čaká. 

Obec Prestavlky má po zlúčení dva kostoly. Jeden z roku 1823 v pôvodnej obci Prestavlky je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Tento kostol bol rekonštruovaný v roku 2004 za vedenia dôst. pána Mgr. Mariána Babjaka. V časti obce Horná Trnávka je kostol od roku 1998 a je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Je to pekná moderná stavba.

Naša obec sa môže pochváliť európskou raritou - Pomníkom starých mládencov, ktorý v roku 1962 postavili slobodní mládenci z Prestavĺk. Stojí na kopci nad dedinou, zvanom Kováčova. Pomník má tvar ženskej postavy v bielom šate, namiesto hlavy má srdce, zlomený list svokrinho jazyka /kvet/ a dve spojené obrúčky.

V našej malej dedinke sa narodili veľké osobnosti.. V roku 1921 uzreli svetlo sveta hneď dvaja: Ján Augustín Beňo a PhDr. Ladislav Beňo . Obidvaja sa zapísali do sŕdc ľudí svojimi knihami. V roku 1949 sa tu narodil aj prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., vysokoškolský učiteľ na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

A ešte jeden dôkaz, že naša dedinka prirástla k srdcu aj najmladšej generácii. Táto krátka básnička je dielom žiačky 4. ročníka základnej školy:

V údolí dedinka ležiaca
Je môjmu srdcu najmilšia.
Krásnych miest je v nej veľa,
Každú zimu býva biela.

Z jari je v nej veľa vôní
Leto skrýva ľudí v tôni.
Jeseň chodí s farbami
Deti púšťajú si šarkany.

Preto niet divu, že v tejto krásnej prírode sa doteraz zachovávajú starodávne zvyky, ktoré pretrvávajú aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia Chotár Prestavlky - Horná Trnávka. Počas roka zabáva svojimi vystúpeniami obyvateľov dediny, usporadúva fašiangový sprievod obcou a spevom a tancom rozveseľuje domácnosti. Aspoň takto sa ľudia odreagujú od každodenných starostí, pri pestrých farbách krojov a ľudových pesničkách si uvedomia, aký je život krásny.

Žijeme v odľahlom kúte žiarskeho okresu, ale žijeme tu radi, lebo tu sme doma a "domov sú ruky, na ktorých smieš plakať"...

Radi privítame všetkých, ktorí by o nás chceli vedieť viac.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka