Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kronika obce

Kronika obce Prestavlky

...bola založená na počesť 10. výročia „VÍŤAZNÉHO FEBRUÁRA" dňa 25. 2. 1958 ako prvou kronikárkou bola Mária Dudášová, učiteľka na Národnej škole v Prestavlkoch.

Oslobodenie našej dediny

Cez náš okres prešiel 2. ukrajinský front, pod vedením Maršala Malinovského a náčelníka štábu gén. pluk. Zacharova. Do našej obci ako prví prišli Rumuni a za nimi vojaci Červenej armády. Títo priniesli veľké a ťažké obete za oslobodenie Česko-slovenska. V oslobodenej ľudovodemokratickej republike čakala všetkých Slovákov i Čechov veľká práca. Mestá i obce boli poškodené, mnohé dokonca vypálené. Továrne, školy, mosty, železnice boli zničené.

Usilovný pracujúci ľud, ktorý sa tešil z oslobodenia, s nadšením sa pustil do roboty. Z vytrvalej práce ľudu vyrastali nové domy, továrne, školy a mosty. Boli tu však aj takí, čo sa netešili z budovateľskej práce. To boli fabrikanti, statkári, bankári a veľkoobchodníci. Báli sa, že nebudú môcť v budúcnosti vykorisťovať ľud.

Prestavlky - sú pod výbežkom Vtáčnika, v úvaline skrytá obec. Známa je od roku 1283 z listiny, ktorou bratia ostrihomského biskupa si zadovážili pozemky v našej obci a v Lovci. Prví občania sa usadili asi l km od našej obce, v malom údolí, zvanom Labská, pri potoku, ktorý tečie na severnej strane a vlieva sa medzi Lovčou a Dolnou Trnávkou do Hrona. Po čase sa občania presťahovali do údolia zvaného Lazina. V listine, ktorá tu už bola spomínaná, mala obec maďarské meno „MAJLÁTH". Po slovensky - neskoršie - sa obec volala PRESTÁVKY. Len nejaký notár z Hornej Ždani premenoval obec na Prestavlky. Z akých dôvodov to urobil? Občania Prestávok neboli bohatí, čiže nemohli platiť dane a poplatky, tak tento notár z hnevu, že nemohol proti nim zakročiť povedal: „veď to nie sú ľudia, ale vlky, budú sa volať nie Prestávky, ale „Prestavlky".

Po roku 1945 bol v obci vytvorený miestny národný výbor (MNV), ktorého predsedom sa stal Jozef Foltán, starší. V máji v r. 1946, vo voľbách bol zvolený za predsedu Ľudovít Haško, člen demokratickej strany. V r. 1948 po Víťaznom februári sa stal predsedom Štefan Vincenc. V roku 1950 bola v obci otvorená úradovňa pre MNV - a to v starej škole (v byte pre učiteľa). V tomto roku bol daný do platnosti zákon o úradnom uzatváraní manželstva, ktoré sa prevádzalo 3 týždne pred sobášom v kostole. Mladomanželia z Prestavík sa chodili sobášiť na matričný úrad do Hornej Ždani.

Život občanov v roku 1945 - 1948:

Ľudia odchádzali za prácou na veľkostatky alebo do tovární do Čiech, pretože v okolí nebol vyvinutý ešte žiadny priemysel. Až po roku 1948 sa začali vracať späť, keďže sa v Hliníku začala stavať továreň, prijímali sa robotníci do pivovaru a tiež do závodu SNP v Sv. Kríži nad Hronom.

V roku 1951 bola naša obec zapojená na elektrickú sieť. V tomto roku bola dokončená hradská cesta zo Zdané do Prestavlk, taktiež cesta cez dedinu po školu. Týmto občania docielili i to, že obec bola zapojená na autobusovú linku.

V týchto rokoch bola založená i osvetová beseda. Správcom bol zvolený učiteľ Jozef Dudáš. V roku 1953 bol správcom OB Ján Mikuláš, tajomník MNV. Československá mládež spolu s OB zahrala tieto divadlá: Nevesta zo Žalára, Pytliakova žena, Podpaľačova dcéra.

Náboženstvo
Občania sú pôvodom rímsko - katolíci, ale viacerí už náboženské obrady nenavštevujú a ani svoje deti si na náboženstvo neprihlásili.

Rok 1959
Mládež, ktorá skončila 8 - ročnú strednú školu bola rozmiestnená takto: poľnohospodárska škola a deväťročná stredná škola.
Tento rok je medzníkom dejín našej dediny, pretože sa začalo spoločne hospodáriť ako v celoobecnom JRD. Najväčším nedostatkom bolo to, že nie všetci členovia si uvedomili, že pracovať na družstevnom je potrebné práve tak, ako na súkromnom. V dôsledku nepracovania a neplnenia si svojich povinností v JRD bol rozviazaný prac. pomer. Hoci sa vynárali ťažkosti pri zvládnutí prác JRD, najmä v žatve, predsa sa tí družstevníci, ktorí to mysleli s družstvom vážne, bodli cez prekážky, aby upevnili ešte lepšie základy svojho budúceho hospodárstva. V tomto roku bol vybudovaný vodovod a to do JRD s rozvodom do všetkých maštali

Prestavlky od roku 1961 patrili do okresu Žiar nad Hronom. Do roku 1961 patrili do okresu Nová Baňa. Život v obci usmerňuje Miestny národný výbor, ktorého predsedom bol Vincenc Štefan a tajomník Mikuláš Ján. MNV sa stará predovšetkým o plnenie plánu poľnohospodárskej výroby ako i zvyšovania kultúrnej úrovne obce.

V roku 1964 bola založená vojenská spoločnosť, ktorej predsedom bol Hudec Ľudovít a mala 17 členov. Z podnetu miestnych včelárov bola založená v tomto roku včelárska pobočka. Sídlo včelárskeho spolku pre náš obvod je v Hliníku nad Hronom. Dôverník pobočky bol Ján Finka a pobočka má 16 členov. V tomto roku sa pokračovalo na výstavbe cesty pod horu pre časové a technické príčiny nebola ukončená.

V roku 1968 MNV uvážila náležité potrebu vyhovujúceho kultúrneho domu a prikročilo k prípravným prácam. Z roka na rok sa obec zveľaďuje a dostáva sa do krajšieho vzhľadu. K moderným príbytkom v mnohých prípadoch už aj s ústredným kúrením pribúdajú i riadne vybudované cesty, mosty aj oplotený cintorín.

V roku 1969 sa prikročilo ku stavbe kultúrneho domu, mládež organizovaná v telovýchovnej jednote previedla na budúcom ihrisku oplotenie a vyrovnali terén okolo ihriska, vysadili stromčeky. V Hornej Ždani bola daná do prevádzky novovybudovaná základná 9-ročná škola. Slávnostné otvorenie bolo 13. septembra.

Začiatkom januára 1971 sa uskutočnilo zlúčenie jednotlivých roľníckych družstiev do spoločného hospodárenia (JRD Vtáčnik). V jeden celok boli zlúčené tieto roľnícke družstvá: Horná Ždaňa, Horná Trnávka, Dolná Trnávka a Prestavlky). V tomto roku sa pristúpilo k zlučovaniu malých obcí a vytvárať z nich väčšie celky pod jedným spoločným národným výborom. V našom prípade išlo o zlúčenie Hornej Trnávky a Prestavlk v jeden väčší celok, pod jedno vedenie.

Do 30. júna 1989 Prestavlky patrili do farnosti Trubín, a od 1. júla 1989 patria Prestavlky do farnosti Horná Ždaňa.

12. januára 1995 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu kostola v Hornej Trnávke. 24. apríla sa začali kopať základy a 5. júla 1998 na sviatok Cyrila a Metoda bol kostol vysvetený.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
37

 
 
 
49

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka