Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti - Vladimír Báleš

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc

Vladimír Báleš

 

 

pedagóg na STU v Bratislave
* 22. paríla 1949 Prestavlky

 

 

Prof.Ing.Vladimír Báleš, DrSc    sa narodil  22.4.1949  v Prestavlkoch ,okr. Žiar nad Hronom. Po maturite na SVŠ  Žiar n/Hr.   Študoval na  Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde v r.1972 promoval.   V ten istý rok nastúpil na fakulte  do funkcie asistenta. V rokoch 1973-74 absolvoval vedeckú stáž na IGC Toulouse , Francia. V prvých rokoch výskumnej práce sa venoval adsorpcii. Z tejto problematiky v roku 1979  obhájil kandidátsku dizertačnú prácu  a v roku 1982  habilitoval za docenta chemického inžinierstva.

    Zlomovým v jeho vedeckej kariére bolo  v roku 1984 poverenie prednášať  na fakulte  predmet Biochemické inžinierstvo a vybudovať  výskumnú skupinu v tejto oblasti.  Postupne sa výskumná skupina prepracovala   v Európe na uznávané  vedecké pracovisko v oblasti modelovania  biochemických reaktorov s imobilizovanými  biokatalyzátormi. Z tejto problematiky v r. 1994 obhájil titul DrSc  a v roku 1997  inauguroval za profesora. Vychoval desiatky diplomantov a 15 doktorandov. Jeho pedagogické a vedecké  úspechy sa odrazili na pozvaniach na významné  vedecké podujatia vo svete, ako aj na prednáškové pobyty na univerzitách . 1994-Veľká Británia, 1996- Guatemala,1997- Južná Afrika, 1998- Sýria, 2003- Čína, 2004-Kanada,2006- Vietnam 2005- USA , 2011-Kazachstan a ďalšie.

 Je autorom resp. spoluautorom  6 monografií, 8 učebných textov, 164 vedeckých publikácií , 38 technických správ a troch patentov.  Jeho práce boli citované viac ako 250 krát.

Vladimír Báleš - rektorMá za sebou  bohatú manažérsko-riadiacu   kariéru. V rokoch 1989- 2001 bol vedúcim Katedry chemického a biochemického inžinierstva  Fakulty chemickej a potravinárskej fakulty  STU v Bratislave. V roku 2000 bol zvolený za dekana tejto fakulty. V roku 2003 bol zvolený za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a túto funkciu vykonával do r. 2011. V rokoch 2006 – 2010 vykonával funkciu prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. V rokoch 2006 až 2010 bol  radcom Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli a pre roky 2015-2020 bol tam opätovne vymenovaný vládou SR. Bol poradcom ministra školstva, člen poradného zboru premiéra SR , prezidentom Hospodárskeho a sociálneho výboru SR. V súčasnosti  pracuje vo funkcii profesora na Fakulte chemickej a potravinárskej fakulte STU  v Bratislave, kde prednáša predmety  Biochemické inžinierstvo  a Bioreaktorové inžinierstvo.Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva , kde v rokoch 1996-2006 bol  jej predsedom. Od roku 1998  do 2011 bol  členom výboru Európskej federácie chemického inžinierstva. Bol členom prípravného výboru na vytvorenie Európskeho technologického inštitútu v Bruseli. V rokoch 2007-2008 bol členom poradného zboru  eurokomisára Potočnika pre Research Potential  v Bruseli. Je členom Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu.Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II.triedy , Veľkej medaily  svätého Gorazda,Zlatej medaily SAV,  bol ocenený medailami Trnavského a Banskobystrického samosprávneho kraja,Medaily STU ,je čestným občanom obce Prestavlky.Zo zahraničných ocenení spomenieme Zlatá medaila ČVUT Praha, Zlatá Prechtlova medaila TÚ Viedeň, čestný profesor Budapest Tech a Univerzite Kraganda, čestný člen Českej spoločnosti chemického inžinierstva.

Medzi  jeho veľké záľuby patrí  autentický slovenský folklór  a turistika. Veľa svojho voľného času trávi s manželkou na chalupe v svojej rodnej obci Prestavlky.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka